De drie zorgloketten

 

Sinds 2015 is de zorg ondergebracht bij drie loketten die verantwoordelijk zijn voor vier verschillende wetten.

  1. De gemeente: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW). (Klik hier)
  2. De zorgverzekering: Zorgverzekeringswet (Zvw). (Klik hier)
  3. De overheid: Wet Langdurige Zorg (WLZ). (Klik hier)

 

 

 

 

 

 

 

 .