-

DE RIJKSOVERHEID (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt in opdracht van de Rijksoverheid (ministerie van VWS) uitgevoerd.

 

WLZ-zorg is voor kinderen en volwassenen die levenslang 7 x 24 uur toezicht nodig hebben of zorg in de nabijheid en die een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking hebben

 

Meer informatie

Kijk hiervoor op de tabbladen:

  • Algemeen
  • Leveringsvormen