WELKE LEVERINGSVORMEN ZIJN ER?

De WLZ kent 5 leveringsvormen.

  1. Zorg in Natura (ZIN). (Klik hier)
  2. Persoonsgebonden Budget (PGB). (Klik hier)
  3. Modulair Pakket Thuis (MPT). (Klik hier)
  4. Volledig Pakket Thuis (VPT). (Klik hier)
  5. Combinatie MPT en PGB. (Klik hier)