HULPMIDDELEN ALGEMEEN

 

Waar vraag je een medisch hulpmiddel aan?

Dit is afhankelijk van duur dat je hulpmiddel gebruikt. Wanneer u het voor een beperkte of onzekere duur, en naar verwachting, minder dan een half jaar nodig zult hebben voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar op voorwaarde dat er positief geïndiceerd is. Dit wordt ook wel de kortdurende uitleen genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoog/laag bed, anti-decubitus matras of – kussen (niet voor in rolstoel), trippelstoel, toiletverhoger, douchestoel, rolstoel en tillift. Ze vallen onder het basispakket (geen eigen risico) en worden in bruikleen verstrekt. De zorgaanbieder blijft eigenaar, het hulpmiddel wordt aan de verzekerde uitgeleend. De zorgaanbieder die het hulpmiddel uitleent declareert de kosten bij de zorgverzekeraar. De gebruiker ontvangt de hulpmiddelen kosteloos in bruikleen.

 

Heb je een hulpmiddel langer dan 26 weken nodig, dan kan het heel lastig zijn om te weten te komen of je in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. Er zijn veel wetten en regelingen. Welke wet en welke uitvoerder van toepassing zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Er worden drie groepen onderscheiden, namelijk:

1)     Hulpmiddelen om (langer) zelfstandig thuis te wonen.

2)     Hulpmiddelen in een zorginstelling

3)     Hulpmiddelen voor uw werk

 

Ad 1) Hulpmiddelen om (langer) zelfstandig thuis te wonen:

Heeft u door een beperking of chronische ziekte langdurig een hulpmiddel nodig en woont u thuis, dan kunnen hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar (Zvw of gemeente (Wmo) aangevraagd worden.

 

* Wmo:

Bijvoorbeeld: traplift, scootmobiel, rolstoel, automatische deuropener, aanpassingen in badkamer en/of keuken.

 

U kunt een hulpmiddel (Wmo voorziening) aanvragen door bij de gemeente een melding te doen. Er vindt een onderzoek (keukentafelgesprek) plaats, waarbij een Wmo-ambtenaar (in Terneuzen is dat een medewerker van Aan-Z), onderzoekt uw persoonlijke situatie, uw sociale netwerk (familie, buren, mantelzorgers, enz.) en de algemene voorzieningen waarop u terug kunt vallen. Wanneer u een hulpmiddel toegewezen krijgt, dan krijgt u de keuze het “in natura” te ontvangen of het via een Pgb aan te kopen.

Sommige gemeenten berekenen een eigen bijdrage. Dit en de hoogte daarvan verschilt per gemeente. De gemeente Terneuzen berekent geen eigen bijdrage voor hulpmiddelen.

Zie ook de informatie “Wmo algemeen” en “leveringsvormen Wmo onder tab GEMEENTE:

  • https://www.s-g-t.nl/gemeente-wmo-en-jw/algemeen/
  • https://www.s-g-t.nl/gemeente-wmo-en-jw/leveringsvormen/zorg-in-natura-zin/
  •  https://www.s-g-t.nl/gemeente-wmo-en-jw/leveringsvormen/persoonsgebonden-budget-pgb/

* Zvw

Andere hulpmiddelen, zoals hoog/laag bed, papegaai, loopfiets, trippelstoel, armondersteuning, worden vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor neemt u contact op met een gecontracteerde zorgaanbieder van uw zorgverzekeraar. Die voert meestal de indicatiestelling, namens de zorgverzekeraar, uit.

 

Ad 2) Hulpmiddelen in een zorginstelling.

Wanneer u in een zorginstelling woont, komt de vergoeding van de benodigde hulpmiddelen, zoals een rolstoel, vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Op welke zorg en welke hulpmiddelen u recht heeft, hangt af van uw WLZ-indicatie. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Let op: Wanneer u met WLZ-indicatie thuis woont met een Pgb, Vpt of Mpt, komt vergoeding niet uit de WLZ, maar uit de Wmo (Rijksoverheid) of Zvw (Zorgverzekeringswet).

 

Ad 3) Hulpmiddelen voor uw werk.

Wanneer u werkt en een beperking (handicap) of chronische ziekte heeft, kan uw werkgever een vergoeding, voor alle niet-meeneembare aanpassing op uw werkplek of elders in het bedrijf, vragen. Bijvoorbeeld: aangepaste werkplek, toilet of traplift.

Het arbeidscontract moet dan nog wel langer dan 6 maanden doorlopen. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden. Wanneer voorzieningen “algemeen gebruikelijk” zijn, dan kan het UWV vergoeding weiger.

Ook wanneer u zelfstandig ondernemer wordt of bent, kunt u vanuit het UWV vergoeding  krijgen voor aanpassingen die u hiervoor nodig heeft, zoals orthopedische schoenen, aangepast gereedschap, communicatiemiddelen, aangepaste werkplek, wanneer u aan de voorwaarden voldoet.

 

Let op:

Belangrijk is om te wachten met aanschaf van een hulpmiddel of realiseren van de aanpassing(en), tot na de beslissing van de verstrekker. Een hulpmiddel wordt niet meer vergoed wanneer het al (voor de aanvraag) werd aangeschaft.

 

Zie ook:

Tabblad “tabel hulpmiddelen”.