TABEL HULPMIDDELEN

Waar vraag je een medisch hulpmiddel aan?

 

Wanneer u een hulpmiddel of voorziening aan wilt vragen, rijst al snel de vraag: “Waar kan ik het aanvragen en wordt het vergoed?”. Hieronder vindt u een overzicht met daarin informatie over de vergoeding en bij welke organisatie u het hulpmiddel of voorziening aan kunt vragen.

In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen:

1)     Gemeente: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

2)     Zorgverzekeraar: Zorgverzekeringswet (Zvw)

3)     Instelling: Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze is op te splitsen in:

a.      De instelling schaft het voor cliënt(en) aan; budgettair Wlz-geld). In het overzicht wordt dit “Wlz-instelling” genoemd.

b.      Het Zorgkantoor vergoedt het (als uitvoerder Wlz bovenbudgettair). In het overzicht wordt dit WLZ bovenbudgettair genoemd.

 

Aandachtspunten

Er is een overzicht gemaakt van de instanties die een voorziening vergoeden, maar dat is geen garantie dat die voorziening ook daadwerkelijk vergoed wordt. De beslissing ligt bij de Zorgverzekeraar, de Gemeente, de instelling en het Zorgkantoor.

Ook kan door verandering in wet- en regelgeving er iets ten opzichte van het overzicht veranderd zijn.

Hulpmiddel

intramuraal (verblijf) met functie Behandeling

Specialist Ouderengeneeskunde is behandelaar

intramuraal (verblijf) zonder functie behandeling

Huisarts is behandelaar

Huurhuis of koophuis

Huisarts is behandelaar

ROLSTOEL

 

 

 

Transport rolstoelen

Wlz-instelling

Wmo

Wmo

Aangepaste rolstoelen

Wlz- bovenbudgettair

Wmo

Wmo

VERVOERSVOORZIENING

 

 

 

Deeltaxi

Wmo

Wmo

Wmo

Scootmobiel

Wmo

Wmo

Wmo

Aangepaste fiets, bijv. driewielfiets of duofiets

Wmo

Wmo

Wmo

ziekenvervoer

Zvw

Zvw of Wmo

Zvw of Wmo

WONINGAANPASSING

 

 

 

Elektrisch (bedienbare) deuropeners (t.b.v. deur eigen woonruimte)

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Wmo

Spoeldroogsysteem toilet

Wlz-instelling

Wlz instelling

Wmo

Douchezitje aan muur

Wlz–instelling

Wlz-instelling

Wmo onder bepaalde voorwaarden

Verwijderen bad, douchecabine, inloopdouche

n.v.t.

n.v.t.

Wmo onder bepaalde voorwaarden

Toiletbeugels ( opklapbaar (bevestigd aan muur)

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Wmo

Vaste wandbeugel (bevestigd aan muur)

Wlz-instelling

Wlz-instelling

cliënt

Wastafelbeugel (bevestigd aan muur)

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Wmo

Standaard verhoogd toilet

Wlz-instelling

Wlz-instelling

cliënt

drempelhulpen

n.v.t.

Wlz-instelling

Wmo of cliënt

keukenaanpassingen

n.v.t.

n.v.t.

Wmo *1

traplift

n.v.t.

n.v.t.

Wmo (als er sprake is van chronisch ziekte; niet door ouderdom)

Douchestoel of douchepostoel verrijdbaar

Wlz-instelling

Standaard voorziening: dan voor Wlz-instelling; Individueel op maat aangepast: dan voor cliënt.

1e 6 maanden leen en dan Wmo

Douchestoel of postoel op poten

Wlz-instelling

Standaard voorziening: dan voor Wlz-instelling

Individueel op maat aangepast: dan voor cliënt.

1e 6 maanden leen en dan cliënt

badbrancards

Wlz-instelling

Standaard voorziening: dan voor Wlz-instelling

Individueel op maat aangepast: dan voor cliënt .

Wmo

TIL- EN TRANSFERHULPMIDDEL

 

Tillift en andere transferhulpmiddelen kunnen voor half jaar worden geleend.

Daarna Wlz-instelling.

 

Passieve en actieve tillift

Wlz-instelling

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen en dan Wmo

Tilliftbanden

Standaard banden: Wlz-instelling.

Op maat gemaakt: Wlz

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen en dan Wmo

transferhulpmiddelen, zoals bijv. Bea en Betty

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Bij voorkeur via leen en na 6 maanden Wmo

glijlaken

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen of Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna cliënt

Draaischijf met standaard /statief

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen of Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna Wmo

Draaischijf zonder standaard

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen of Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna Wmo

Flexibele draaischijf

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen of Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna Wmo

papaal

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Wmo

ADL HULPMIDDEL ZELFZORG

 

 

 

hoog/laag bed

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen daarna ZVW

NB: bij langdurig gebruik direct bij Zvw

1e 6 maanden leen daarna ZVW

NB: bij langdurig gebruik direct bij Zvw

papegaai aan bed

Wlz-instelling

Zvw bij hoog/laag bed

Zvw bij hoog/laag bed

papegaai aan de muur

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Wmo

bedrekbeschermers

Wlz-instelling

Aanvragen via leverancier bed. Geen enkele garantie tot verstrekking.

Aanvragen via leverancier bed. Geen enkele garantie tot verstrekking .

bedhulp

Wlz-instelling

Soms Wmo, soms Zvw, nakijken polis

 

Soms Wmo, soms Zvw, nakijken polis

ADL HULPMIDDEL

Wlz-instelling

Wlz-instelling

Zvw, nakijken polis

Kleine ADL hulpmiddelen

Wlz-instelling

Cliënt of via Zvw afhankelijk van polisvoorwaarden

Cliënt of via Zvw afhankelijk van polisvoorwaarden

steunkousenaantrekker

Wlz-instelling of eventueel Wlz als opname-indicatie daarvoor reden is.

Cliënt, soms via Zvw afhankelijk van polisvoorwaarden

Cliënt, soms via Zvw afhankelijk van polisvoorwaarden. Alleen via steunkousenleveran-cier te regelen

safehips

cliënt

cliënt

cliënt

AD VOORZIENING

 

 

 

AD-kussens in rolstoel

Wlz-instelling

Wmo

Wmo

AD-kussens in stoel

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna eventueel via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen ZVW)

1e 6 maanden leen, daarna eventueel via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen ZVW)

AD-matras

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

1e 6 maanden leen, daarna via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

LIGVOORZIENING

 

 

 

ligorthesen

Wlz-instelling/Wlz (hangt af van zorgkantoor en indicatie)

Op maat gemaakt: door Wlz- bovenbudgettair

Via Zvw afhankelijk van polisvoorwaarden

Via Zvw afhankelijk van polisvoorwaarden

Diverse kussens voor houdingsondersteuning in bed

Wlz-instelling/WLz (hangt af van zorgkantoor en indicatie)

cliënt

cliënt

STOEL

 

 

 

trippelstoel

WLz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

1e 6 maanden leen daarna Zvw afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Aangepaste stoel

Wlz-instelling

1e 6 maanden leen, daarna via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

 


LOOPHULPMIDDEL

 

 

 

rollators

Wlz-instelling

Huren, eigen aanschaf en bij enkele uitleencentra nog lenen. Vraag zelf na en afhankelijk van polisvoorwaarden

Huren, eigen aanschaf en bij enkele uitleencentra nog lenen. Vraag zelf na

Andere standaard loophulpmiddelen

Wlz-instelling

Huren, eigen aanschaf en bij enkele uitleencentra nog lenen. Vraag zelf na

Huren, eigen aanschaf en bij enkele uitleencentra nog lenen. Vraag zelf na

Specifieke loophulpmiddelen bij bepaalde chronische ziekten, bijv parkinson

Wlz-instelling

via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

COMMUNICATIE HULPMIDDEL

via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

persoonsalarmering

Wlz-instelling

Wlz-instelling

via Zvw (zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

OVERIGE

 

 

 

Beugels, spalken

Wlz- bovenbudgettair

Zvw

Zvw

verbandpantoffels

Als het uit opname-ïndicatie (*2) noodzakelijk blijkt, dan Wlz-. Bovenbudgettair

Anders via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

) via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

therapeutisch elastische kouden

Als het uit opname-ïndicatie (*2) noodzakelijk blijkt, dan Wlz bovenbudgettair -.

Anders via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw)

Eenvoudige hulpmiddelen worden standaard bij steunkous geleverd. Voor “complexere steunkousaantrekkers geldt: via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw

Eenvoudige hulpmiddelen worden standaard bij steunkous geleverd. Voor “complexere steunkousaantrekkers geldt: via Zvw ( zie polisvoorwaarden eigen Zvw

hoortoestellen

Als het valt onder de opname-indicatie dan Wlz bovenbudgettair -; als het niet valt onder opname-indicatie dan Zvw

Zvw

Zvw

Communicatiehulpmiddelen

Informeer bij het zorgkantoor;

Zvw

Zvw

Domotica/omgevings-besturing

Deel Wlz- bovenbudgettair, deel Zvw en deel Wlz-instelling

Informeer bij zorgkantoor en Zvw

Zvw/Wmo

Zvw/Wmo


borstprothese

Als het valt onder de opname-indicatie dan Wlz- bovenbudgettair; als het niet valt onder opname-indicatie dan Zvw

Zvw

Zvw

Algemene voorzieningen zoals ontmoetingsplek voor mensen die eenzaam zijn, boodschappendienst

Wmo

Algemene voorzieningen zoals ontmoetingsplek voor mensen die eenzaam zijn, boodschappen-dienst

Wmo

Maatwerkvoorzieningen zoals beschermde woonplek, dagbesteding op maat

Wmo

Maatwerkvoorzie-ningen zoals beschermde woonplek, dagbesteding op maat

Wmo

*1): Keukenaanpassingen vinden alleen ten laste van de Wmo plaats wanneer er een noodzaak is voor de aanpassingen.

*2): “Opname-indicatie”: de gevraagde voorziening komt overeen met de opname-indicatie. Bijvoorbeeld: Wanneer uw opname-indicatie CVA is en u wordt slechthorend, dan is het benodigde gehoorapparaat niet nodig als gevolg van de CVA, maar als gevolg van uw slechthorendheid, wat niet de opname-indicatie was.