COMBINATIE PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) EN MODULAIR PAKKET THUIS (MPT)

Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (een zorgprofiel, ZZP) maar niet in een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen om thuis te blijven wonen.

U kunt daarbij een deel van de zorg laten regelen door het Zorgkantoor en ander deel zelf regelen. U kunt dan het MPT combineren met het Pgb.