MODULAIR PAKKET THUIS (MPT)

Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (een zorgprofiel, ZZP) maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan onder andere door middel van een Modulair Pakket Thuis (MPT). Bij een MPT blijft u in uw eigen woning wonen. U (of vertegenwoordiger) spreekt af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • WLZ-behandeling
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • Logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten
 • Schoonmaken van de woonruimte.

 

Het Zorgkantoor bekijkt of de invulling van het MPT naar verwachting zal leiden tot verantwoorde en doelmatige zorg, waarbij de kostengrens niet overschreden wordt. Vervolgens stelt het Zorgkantoor een MPT-beschikking op, waarna u die ontvangt.

Daarna sluit u met elke aanbieder waar u zorg van krijgt, een (deel)zorgplan. Wanneer u niet tevreden ben over de zorg van een aanbieder, dan kunt u van aanbieder veranderen.

 

Wat zit er niet in het MPT?

 • Maaltijden.
 • Algemeen medische zorg. Dat is namelijk alleen wel het geval, wanneer mensen in een WLZ-instelling verblijven met een toelating voor behandeling

 Verschillen tussen VPT en Modulair Pakket Thuis (MPT)

 • Het  MPT is te combineren met het PGB, het VPT niet.
 • Bij het MPT kunt u een module (functie) inkopen bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder (zowel een intramurale, als extramurale aanbieder). Bij het VPT is dat niet mogelijk.