PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Met een Persoonsgebonden budget (Pgb) kunt zelf bepalen wie, wanneer, wat en waar u of uw kind verzorgd wordt. Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of begeleiding  inkoopt. Op die manier kunt u zelf uw zorgverlener uitkiezen. Voor het Pgb gelden regels. Bijvoorbeeld welke zorg u kunt inkopen en hoe u dat moet verantwoorden.

 

Aanvragen Pgb Wet Langdurige Zorg

U vraagt het Pgb aan bij het Zorgkantoor. Nadat u uw indicatie ontvangen heeft benadert het Zorgkantoor u met de vraag welke leveringsvorm u wenst. Uitbetaling vindt plaats door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

De belangrijkste voorwaarden Pgb Wet Langdurige Zorg

  • U vult het aanvraagformulier in en beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s)
  • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij.
  • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het Pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger, heet ook wel “gewaarborgde hulp”. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
  • U mag geen behandeling betalen uit het Pgb.