VOLLEDIG PAKKET THUIS (VPT)

Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (een zorgprofiel, ZZP) maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan onder andere door middel van een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Bij een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen woning, maar betrekt u de zorg van een instelling bij u in de buurt. Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvestingskosten. Daar staat tegenover dat u een lagere eigen bijdrage heeft dan bij verblijf.

 

Niet alle zorginstellingen willen of kunnen VPT leveren. U krijgt alleen de uren vergoed die aantoonbaar geleverd zijn. Voor het VPT geldt de lage intramurale eigen bijdrage.

 

Wat zit er niet in het VPT?

  • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, enz). Die kosten zijn voor uw eigen rekening.
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Die vallen onder de Zvw (zorgpolis).
  •  Woningaanpassingen en hulpmiddelen vallen onder de gemeente (Wmo)
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren, enz.) komt voor rekening van de nabestaanden, niet op die van de instelling.

 Verschillen tussen VPT en Modulair Pakket Thuis (MPT)

  • Het  MPT is te combineren met het PGB, het VPT niet.
  • Bij het MPT kunt u een module (functie) inkopen bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder (zowel een intramurale, als extramurale aanbieder). Bij het VPT is dat niet mogelijk.