WACHTPLAATS KLANTEN TAXI-COM

De gemeente Terneuzen vindt het belangrijk dat haar inwoners kunnen gaan en staan waar ze willen. Dit geldt ook voor mensen die door gezondheidsproblemen afhankelijk zijn van taxivervoer. Uit de interviews die “aan Z" hield in het kader van de pilot " anders bekeken", bleek dat veel mensen het moeilijk vonden om naar de binnenstad van Terneuzen te gaan. Een veel gehoorde vraag was of er een ruimte gecreëerd kon worden waar men afgezet en opgehaald kan worden waar je even kunt zitten, de taxicentrale bellen, het toilet gebruiken en eventueel een kopje koffie drinken. 

 

Daarom heeft de gemeente Terneuzen besloten de leestafel van het stadhuis beschikbaar te stellen als wachtruimte voor de gebruikers van Taxi-com. De taxibusjes mogen tot voor het stadhuis rijden. De chauffeurs weten dat hun passagiers daar wachten. Men kan koffie of thee nemen en toiletbezoek is mogelijk. 

De gemeentebode en de medewerkers aan de balies zullen u helpen en, indien nodig, de taxicentrale bellen.

 

Alle gebruikers van Taxi-com die Terneuzen willen bezoeken, zijn van harte welkom op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur in het stadhuis.