PARKEERBELEID TERNEUZEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Diegene die een handicap heeft waardoor de loopafstand niet meer bedraagt dan 100 meter, heeft  de mogelijkheid om een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Dat kan eenvoudig door een aanvraagformulier op te vragen bij de gemeente. Een medische keuring is verplicht. Met deze kaart kunt u op algemene invalidenparkeerplaatsen parkeren. 

 

Deze kaart is persoonsgebonden (en niet aan een kenteken gekoppeld) en kost € 16,20.

Mocht een gehandicaptenparkeerplaats voor de deur van de woning noodzakelijk en ook mogelijk zijn, dan kan hiervoor een verzoek worden ingediend. Dit kan pas na de aanvraag en toekenning van een gehandicapten parkeerkaart! U dient er rekening mee te houden dat hiervoor een eigen bijdrage van 

€ 150,00 kan worden verlangd.

 

Meer mogelijkheden op andere plaatsen

Houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart hebben bij de uitgifte van de kaart een boekje ontvangen waarin staat op welke plaatsen geparkeerd kan worden, buiten de plaatsen die staan aangegeven met een rolstoelsymbool. Een korte samenvatting:

  • U mag tot maximaal drie uur parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt dat met een (zone)bord of een gele onderbroken streep is aangegeven. U moet wel met een parkeerschijf aangeven wat uw aankomsttijd is.
  • U mag tot maximaal drie uur parkeren buiten de parkeervakken op een met borden aangegeven erf (woonerf). 
  • Ook hierbij moet u de aankomsttijd aangeven met een parkeerschijf.
  • U mag op wegen waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is (parkeerschijf zone) zonder de parkeerschijf parkeren. Voor u is er dan geen beperking van de parkeerduur.

In de gehele gemeente mag op de parkeerplaatsen aangeduid met een bord met rolstoel-logo  en ALLE normale parkeerplaatsen GRATIS *Geparkeerd worden.

U moet wel, waar nodig, met een parkeerschijf aangeven wat uw aankomsttijd is.

(* Verboden op een 'eigen' gehandicaptenparkeerplaats met kentekenbord! en ook Niet parkeren op een vergunninghoudersplaats!)

Let op: parkeert u in een parkeergarage of op een afgesloten parkeerterrein dan moet u altijd betalen, ook al parkeert u daar op een invalidenparkeerplaats.