VERVOER

Gehandicaptenparkeerkaart

De parkeerkaart is binnen de Europese Unie een uniforme kaart die ingevoerd is en in alle lidstaten van de EU geldig is. 

 

Er zijn drie verschillende kaarten: 

de bestuurderskaart  voor degene die zelf autorijdt de passagierskaart  voor degene die vervoerd moet worden een kaart voor AWBZ-instellingen.

 

Criteria voor aanvraag:

 

Met de invoering van de GPK worden ook de criteria, waaraan moet worden voldaan om voor een parkeerkaart in aanmerking te komen herzien. Voor zowel bestuurders als passagiers geldt dat men ten gevolge van een handicap een loopbeperking moet hebben van langdurige aard van tenminste 6 maanden. De aanvrager moet zelfstandig niet in staat zijn om een afstand van meer dan 100 meter te overbruggen.

 

Wat voor kaart?

 

Er is  gekozen een bestuurderskaart of passagierskaart. Een B of een P op de kaart. Om voor een passagierskaart in aanmerking te komen dient de aanvrager voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk te zijn van de bestuurder. In vele gevallen zult u willen kiezen voor een combinatie. U krijgt dan een B en een P op uw kaart. U moet dan wel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Voor een passagierskaart geldt overigens geen leeftijdsgrens. U kunt deze ook voor kinderen krijgen. Maar let op. Enkele gemeenten gaan anders om met parkeerregels voor passagierskaarten. Op de GPK voor bestuurders wordt geen kentekennummer meer genoteerd. Op de nieuwe GPK wordt namelijk een foto van de eigenaar van de kaart geplaatst. Voordeel is dus dat bij verandering van voertuig de kaart geldig blijft.

 

Keuring:

Keuring voor de GPK gebeurt door een onafhankelijke arts. Omdat er geen sprake meer hoeft te zijn van een handicap met een permanent en progressief karakter is het noodzakelijk om bij het aanvragen van een nieuwe kaart een nieuwe keuring te laten uitvoeren. 

Indien de keurende instantie aan de hand van een bestaande dossier een positief advies kan geven is een nieuwe keuring niet altijd noodzakelijk.

 

Geldigheid en verlenging:

Invalidenparkeerkaarten behouden hun geldigheidsduur voor de termijn waarvoor ze zijn afgegeven. 

Houdt u er wel rekening mee dat voor een nieuwe kaart in principe weer een nieuwe keuring nodig is, dus dat er wel weer enige tijd mee gemoeid kan zijn.

 

Kosten:

Er is gekozen voor een GPK die beveiligd is tegen namaak en vervalsing. Vandaar dat de kaart ook is voorzien van een foto. Dit maakt natuurlijk ook weer dat de kaart duurder is. Er is nog niet duidelijk welke prijs (leges) onze gemeente gaat vragen voor de GPK. Dit staat dan nog los van de kosten van de keuring.

 

Gevolgen

Wat wordt de gehandicapte hier nu beter van? De kaart is in de gehele EU geldig. 

Nadere informatie van de Gemeente geven we natuurlijk aan u door. Houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart mogen behoudens de openbare parkeerplaatsen of parkeerplaatsen voor minder validen parkeren op:

  • U mag tot maximaal drie uur parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod      geldt dat met een (zone)bord of een gele onderbroken streep is aangegeven. U moet wel met een parkeerschijf aangeven wat uw aankomsttijd is.
  • U mag tot maximaal drie uur parkeren buiten de parkeervakken op een met     borden aangegeven erf (woonerf). Ook hierbij moet u de aankomsttijd aangeven met een parkeerschijf.
  • U mag op wegen waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is (parkeerschijf zone) zonder de parkeerschijf parkeren. Voor u is er dan geen beperking van de parkeerduur.

 

Wilt u meer weten?

De medewerkers van de publieksbalies van de gemeente staan u graag te woord. 

Adres: Gemeente Terneuzen, postbus 35, 4530 AA  Terneuzen.

De gemeente is van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonr. 140115. (vanuit buitenland 0031 115455000)