COLLECTIEF VERVOER 

Vanaf 1 januari 2012 betalen inwoners met een zogeheten ‘Wmo vervoersindicatie’, die een Taxicom pasje hebben per zone €0,95 en €1,20 voor de opstapzone.

 

Het aantal zones waar men gebruik van kan maken zijn maximaal 900 zones.

De zoneprijs zal aan de taxichauffeur betaald moeten worden.

                                “Sociale begeleiding”:     € 1,00 per zone

Met een indicatie: “Medische begeleiding”: begeleiding is gratis

 

Vervoersvoorzieningen

Als u niet of moeilijk in staat bent om gebruik te maken van het openbaar vervoer, kunt u een beroep doen op de Wmo. Vervoersvoorzieningen stellen u in staat om sociale contacten te onderhouden en om deel te nemen aan het dagelijks leven. 

 

Uw taxi rijdt voor na één telefoontje. 

Het is de bedoeling dan mensen samen vervoerd worden, kan dit niet, dan is vervoer met Taxicom niet mogelijk.

Vervoersvergoedingen worden onder andere verstrekt als u minder dan 800 meter op redelijke wijze kunt lopen, of als u problemen heeft met in en uit de bus stappen. 

Medische begeleiding wordt alleen verstrekt, als er tijdens het vervoer medische handelingen nodig kunnen zijn zoals bv. bij epilepsie.

Als iemand niet zelf kan in- of uitstappen , moet men zorgen dat er iemand aanwezig is die kan helpen, of een sociale begeleider.

Deze reist voor € 1,-- per zone.

 

Waaruit bestaat de collectieve vervoersvoorziening?

De voorziening bestaat uit een pasje. Hiermee kunt u gebruik maken van het collectief vervoer. Hiervoor geldt een maximum van 900 openbaar-vervoerszones per jaar. 

Het aantal zones wordt per individu beoordeeld/bepaald!

 

Taxicom rijdt in de regio Zeeuwsch-Vlaanderen en tot de denkbeeldige lijn 

Blankenberge, Brugge, Gent, Antwerpen en de E19 in België. 

Voor alle zones die u meer reist geldt een tarief van €4,20 per zone. 

Reist u samen met een begeleider, dan betaald deze begeleider €1,- per zone binnen het aantal aan u toegekende zones. Indien u meer dan de aan u toegekende zones heeft gereisd dan betaalt uw begeleider, net als u het tarief van €4,20 per zone. U kunt ook worden vervoerd naar het NS-station in Goes. Andere bestemmingen aan de overkant zijn niet mogelijk! Nadere informatie Taxicom: www.taxi-com.nl

 

Taxicom  u heeft de keuze uit: 

 ● Taxi De Zwart    tel. 0117 381805

 ● Taxi Zeeuws-Vlaanderen  tel. 0115 675150

 

Reistijden Taxicom 

Maandag tot en met donderdag:    07.00 – 23.00 uur 

Vrijdag en zaterdag:                       08.00 – 24.00 uur (aanmelden tot 23.00 uur)

Zon- en wettelijke feestdagen:      08.00 – 23.00 uur 

 

U dient zich altijd minimaal een uur voor vertrek aan te melden. 

Let op: Voor een rolstoeltaxi minimaal twee uur voor de gewenste vertrektijd!

Wilt u op tijd worden afgezet, dan dient u minimaal twee uur van tevoren de taxi te reserveren.