VERVOER VERGOEDING EIGEN AUTO

Als u niet of moeilijk in staat bent om gebruik te maken van het openbaar vervoer, kunt u een beroep doen op de Wmo. Vervoersvoorzieningen stellen u in staat om sociale contacten te onderhouden en om deel te nemen aan het dagelijks leven. 

 

 Financiële tegemoetkoming (per jaar)

 Eigen auto/taxi    max. €  910,00 (ná indicatie!)